Phương pháp 6 – Đạo đức học của Edgar Morin

BẮT ĐẦU05/07/2013

KẾT THÚC05/07/2013

ĐỊA ĐIỂMTrung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội

Bạn có muốn tham dự Phương pháp 6 - Đạo đức học của Edgar Morin ? Chưa có ai đăng ký tham dự. Có, tôi tham dự
Tìm đường Xem bản đồ lớn

Thông tin sự kiện

Diễn giả: ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Phạm Khiêm Ích nguyên Phó viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, dịch giả và người chủ trì công trình – 05 Tháng 7 Năm 2013 – 14h00 – Thư viện Trung tâm Văn hóa Pháp

Nhân dịp xuất bản tác phẩm bằng tiếng Việtphuongphap6

Diễn giả: ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc NXB Tri Thức, Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Ông Phạm Khiêm Ích nguyên Phó viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, dịch giả và người chủ trì công trình dịch thuật.

Sinh tại Paris năm 1921, Edgar Morin là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu của nước Pháp đương đại. Cuốn Đạo đức học của bộ Phương pháp (La Méthode) là tập kết thúc công trình đồ sộ của Edgar Morin. Theo lời tác giả, “công trình này thực chất là chuỗi tư duy lại đưa dẫn ta xem xét lại điều tốt lành, điều có thể, điều tất yếu, tức là cả bản thân đạo đức nữa. Đạo đức quyết không thể thoát li những vấn đề về tính phức hợp. Điều đó thúc đẩy chúng tôi phải tìm hiểu mối quan hệ giữa tri thức với đạo đức, giữa khoa học với đạo đức, chính trị với đạo đức, kinh tế với đạo đức ».

Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt

Vào cửa tự do

Thảo luận

Thảo luận

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Events » Có thể bạn bạn muốn xem ...