Hạ Huyền 2
07 Tháng 3 Hạ Huyền 2 L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Việt Nam
Giai điệu giữa bão táp
12 Tháng 3 Giai điệu giữa bão táp L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Việt Nam
Âm mưu chiếc xe đẩy
06 Tháng 3 Âm mưu chiếc xe đẩy L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Việt Nam
Nhìn qua cửa sổ
27 Tháng 2 Nhìn qua cửa sổ L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Việt Nam
Yiki – Alif Naaba
21 Tháng 3 Yiki – Alif Naaba L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Việt Nam
Marius
20 Tháng 3 Marius L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội, Việt Nam
Hòa nhạc mùa xuân tại Manzi
29 Tháng 1 Hòa nhạc mùa xuân tại Manzi Manzi Art Space 14 Phan Huy Ích, Hà Nội
Lưu ý tới các nhạc sỹ: Cuộc thi âm nhạc quốc tế “Bản Giao Hưởng Vĩ Đại”
15 Tháng 2 Lưu ý tới các nhạc sỹ: Cuộc thi âm nhạc quốc tế “Bản Giao Hưởng Vĩ Đại” Hội đồng Anh 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Workshop, Đọc và Thảo luận Mở cùng các nhà văn quốc tế Xuất sắc
04 Tháng 2 Workshop, Đọc và Thảo luận Mở cùng các nhà văn quốc tế Xuất sắc Manzi Art Space 14 Phan Huy Ích, Hà Nội
Hội xuân 2015
07 Tháng 2 Hội xuân 2015 Trường Quốc tế BIS Hà Nội Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội